Henkbartels.jouwweb.nl
Home » 10 Hulp aan de Papua's

10

Hulp van alle kanten
 
Gelukkig ben ik niet de enige die zich inzet voor de belangen van de Papua’s !
Het is hartveroverend om te zien hoeveel hulp er van diverse kanten aan de Papua’s wordt geboden. Er zijn stichtingen in het leven geroepen en er zijn websites gecreëerd. Het zijn er teveel om hier te gaan opnoemen, maar enkelen waarmee ik regelmatig te maken heb wil ik toch wel vermelden:
 
Het is de site van Free West Papua Campaigne (NL), onder de bezielende leiding van Oridek Ab, een geboren Papua.
 
www.tanahku.west-papua.nl  en www.west-papua.nl met als webmaster Chris van der Klauw.
 
www.westpapuahetvergetenvolk.nl met als webmaster Gerard Thijssen.
 
En last but not least:
Siemon Goossensen, juridisch en maatschappelijk adviseur, die zich het lot van de Papua's heeft aangetrokken. Hij behandelt onder andere  asielprocedures en is een regelmatig bezoeker van het gebouw van de Tweede Kamer in de Haag.
 
En in de contactsfeer wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van de sociale media, in het bijzonder van Facebook.  Die site biedt niet alleen de mogelijkheid om contact te hebben met medeactivisten, maar ook met mensen in West-Papua. En vooral die contacten zijn over en weer van erg groot belang!

De 'Morgenster', de vlag van de naar onafhankelijkheid strevende Papua's.